انوع مجوزها

taj
instagrameitaa
(0)
(0)
انوع مجوزها

استاندارد ISO 10006:2017 روش ها و آئین نامه هایی را برای کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها را ارائه می‌دهد.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نام دارد که الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) را مشخص می‌کند.

ISO 16367:2008 استاندارد بین المللی بلوک

ISO 10545: 2015 استاندارد بین المللی کاشی و سرامیک

ISO 630: 2011 استاندارد بین المللی سازه های فولادی

ISO 15686: 2014 (استاندارد بین المللی خدمات ساختمانی (طراحی – ساخت – بازسازی – نو سازی)

ISO 4157: 1998 (استاندارد بین المللی خدمات معماری (طراحی و تقسیم بندی ساختمان)

ISO 15928: 2015 (استاندارد بین المللی ایمنی و مقاومت ساختمان)

DIN EN 17100:2015 (استاندارد بین المللی سازه های فولادی)

ASTM C150 استاندارد بین المللی سیمان

GMP (Good Manufacturing Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید)

 استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید
 استاندارد بین المللی سیمان پرتلند
 استاندارد بین المللی سازه های فولادی
 استاندارد بین المللی ایمنی و مقاومت ساختمان
 استاندارد بین المللی خدمات معماری (طراحی و تقسیم بندی ساختمان
 استاندارد بین المللی خدمات ساختمانی (طراحی – ساخت – بازسازی – نو سازی)
 استاندارد بین المللی سازه های فولادی
 استاندارد بین المللی کاشی و سرامیک
 استاندارد بین المللی بلوک
 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه)
menusearch
tarhoman.com